15.06.2018

Dimission den 29. juni 2018

Den 25.-27. juni bliver årets afgangselever studenter, og vi ser frem til nogle festlige dage, hvor familie og venner er velkomne til at komme og fejre huerne i skolens kantineområder.

Dimissionen, hvor studenterne får overrakt deres eksamensbeviser, finder sted den 29. juni, og for hf’erne er det kl. 8.30 i auditorium 426, mens det for stx’erne er kl. 10.30 i skolens festsal. Skolen er vært ved et traktement efter begge dimissioner. Velkommen!