07.04.2020

Corona-situationen

Information om Corona-situationen

Statsministeriet orienterede den 6. april om en gradvis genoplukning af Danmark.

For Holstebro Gymnasium og Hf betyder det i praksis, at:

  • Holstebro Gymnasium og HF åbner ikke generelt for elever og ansatte 14. april 2020
  • Plan for hvordan og i hvilket omfang afgangselever kan komme tilbage på skolen udarbejdes, så snart det er muligt. Alle holder sig fortsat orienteret på Lectio.
  • Fra 15. april kan der ske en gradvis åbning for afgangselever, såfremt det skønnes forsvarligt og muligt
  • Der vil fortsat være virtuel undervisning fra den 14. april for alle i det omfang, der ikke er åbnet for fysisk undervisning på skolen.

Der vil være mulighed for telefonkontakt til skolen mellem kl. 9-13 på skolens hovednummer 97414222. Alternativt kan man træffe skolen på mail hogym@hogym.dk.