01.03.2017

Lektor ved Aarhus Universitet holdt foredrag om selvfremstilling i ny dansk litteratur

Alle 2.hf’ere og 3.g’ere og deres dansklærere havde den 1. marts besøg af lektor ved Nordisk Sprog og Litteratur, AU, Stefan Kjerkegaard, som fortalte om sin forskning i, hvordan det moderne mediebillede påvirker vores måde at tænke om os selv på, vores måde at være sammen på og ikke mindst den nye forfattergenerations måde at tænke litteratur på. De fleste fik noget af et wake-up-call over at høre, i hvor høj grad vi ifølge forskerne lader os styre af medier.

Stefan Kjerkegaard beskæftiger sig med, hvordan litteraturen i en medialiseret kontekst får en selvfremstillende karakter. Han slog i foredraget ned på forfattere som Claus Beck-Nielsen, Yahya Hassan, Caspar Eric og Asta Olivia Nordenhof.