19.04.2017

1.j var med historie og dansk i Jelling

I historie og dansk har 1.j med lærerne Jannie Skaarup Søgaard og Kathrine Beck Risom arbejdet med vikingetiden. Den 19. april mundede arbejdet ud i en ekskursion til museet Kongerne Jelling, hvor eleverne blev vist rundt ved gravhøje samt den skitserede palisade og skibssætning fra Harald Blåtands tid. Ikke mindst de to store runesten – Danmarks såkaldte navneattest og dåbsattest – imponerede eleverne.