Information til nye elever 2020

Vi glæder os over din interesse for at blive elev på skolen.

Du kan her på siden få henvisninger til information om, hvilke regler der gælder for optagelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Læs om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser her

Grundforløbet på stx

Med den ny gymnasiereform, der trådte i kraft i sommeren 2017, er der sammenlignet med tidligere færre studieretninger at vælge i mellem. Det gør det lettere at vælge og overskue mulighederne for dig som elev. Du kan vælge mellem studieretninger inden for hovedområderne naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprogligt-humanistisk og musisk-kreativ. Studieretningerne har en tydelig faglig profil, der giver direkte adgang til uddanneler inden for beslægtede fagområder.

Grundforløbet

I 1.g starter du med et grundforløb, der varer ca. tre måneder og afsluttes den første uge i november. Fagene i grundforløbet er ens for alle grundforløbsklasser. Grundforløbet indeholder et introduktionsforløb, der letter din overgang til gymnasiet. Du vil møde en række af gymnasiets fag og få mulighed for at afprøve forskellige studieretninger, inden du træffer dit endelige studieretningsvalg. Dette valg skal først træffes endeligt i starten af oktober.

Formålet med grundforløbet er bl.a. at forberede skiftet fra folkeskoleelev til gymnasieelev, og du vil stifte bekendtskab med arbejdsmetoder i gymnasiet og en stor del af de fag, der senere vil indgå i studieretninger eller være mulige valgfag.  Der er både enkeltfaglig og flerfaglig undervisning i grundforløbet.

Stx studieretninger

På Holstebro Gymnasium og HF kan du vælge mellem 13 studieretninger. Studieretningerne er grupperet i 4 hovedområder og hver studieretning består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Husk: Du skal først træffe valg om studieretning til oktober, og studieretningerne starter først til november. Indtil da går du i en grundforløbsklasse.

Se oversigt over studieretningerne her.

HF-fagpakker

Holstebro Gymnasium og HF tilbyder 5 forskellige hf-fagpakker, der hver især giver adgang til en lang række af korte og mellemlange videregående uddannelser. En hf-fagpakke består af en række obligatoriske fag, som alle på hf skal have, og to obligatoriske valgfag som bliver særlig for dig og din klasse. Derudover bliver der i løbet af din hf-uddannelse arrangeret en række aktiviteter som sheltertur, ekskursioner og studietur som relaterer sig til den HF-linje, du har valgt. Se fagpakkerne her.