Information til nye elever 2017

Skolestart august 2017

Velkommen på Holstebro Gymnasium og HF.

Nu er der ikke lang tid til, at du skal i gang med din uddannelse hos os.

Her på siden har vi samlet oplysninger om skolestart. Både oplysninger om de første dage og om ting, du skal have klaret, inden du begynder hos os.

Læs mere om skolen her på hjemmesiden og i dette ”Infohæfte”. På hjemmesiden er der også quicklinks til blandt andet skolens Facebookside.

God sommer – vi glæder os til at se dig onsdag den 16. august kl. 8.00!

Første skoledag

Alle nye elever møder om morgenen i Festsalen til fælles velkomst.

Omkring den 1. juli kan du finde din nye klasse på skolens hjemmeside under punktet ”Skema/Lectio”. Skoleåret skal være 2017/18 – kan ændres øverst på Lectiosiden.

Vi har brug for en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen. Kopien skal du aflevere
senest fredag den 18. august, men det får du mere at vide om første skoledag.

Første skoledag slutter ca. kl. 13.30.

 

Transport til skolen

Hvis du kommer på cykel, skal du stille den i cykelkælderen (nedgangen er ved cykelstien)  eller i cykelskuret, som ligger ved parkeringspladsen.

Skal du med bus, kan du for eksempel tage med busserne 1, 10 og 24.

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat med et Ungdomskort. Ungdomskort er et personligt periodekort, hvor du for 12,01 kr. om dagen kan rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre frit med offentlig transport i dit eget takstområde og få rabat på billetter i resten af landet. Kortet skal du søge om på www.ungdomskort.dk, hvor du også kan læse mere om Ungdomskort. Du skal bruge NemId, når du søger om kortet.

Introforløb og grundforløb for stx

Alle nye klasser begynder de første uger af skoleåret med et introduktionsforløb, som er tilrettelagt med en blanding af almindelig skolegang og særlige sociale og praktiske arrangementer og oplevelser, der skal præsentere dig for, hvordan det er at gå på Holstebro Gymnasium og HF fagligt og socialt, samt sørge for at du kommer godt på plads på skolen.

I hele grundforløbet, som varer 3 måneder, skal du fra første skoledag være på hold med de kammerater, du har kreativt valgfag med, dvs. billedkunst, dramatik, mediefag eller musik. Du har valgt kreativt valgfag, da du sendte din ansøgning til Holstebro Gymnasium og HF.

I november måned begynder du i din studieretningsklasse. Her skal du gå frem til studentereksamen med dem, der har valgt samme studieretning som dig.

 

Intro og grundforløb for HF

For HF elever gælder der samme introduktionsforløb som på stx, mens du også skal deltage i en social og faglig tur med overnatning i uge 36 med dine nye klassekammerater.

I løbet af det første halve år på HF introduceres du bl.a. til fagpakker og valgfag, og i 2. HF går du i en fagpakkeklasse.

 

Fotografering

Én af de første skoledage bliver du fotograferet til skolens administrative system, og dit foto bliver også brugt til studiekort. Senere bliver der taget klassebillede.

 

It på skolen

På første skoledag får du udleveret brugernavn og adgangskode, som giver dig adgang til at benytte skolens internetforbindelse, postsystem og webprint.

Desuden har du adgang til online ordbøger på skolen og hjemme.

Hvis du ikke medbringer egen computer, er der på skolen anbragt enkelte computere og printere, som du kan benytte.

Skolen har anskaffet licenser til Microsoft Office 365 ProPlus, som stilles gratis til rådighed, mens du er elev på skolen.

 

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Man kan få SU fra kvartalet efter, at man fylder 18 år. SU søges på www.su.dk, hvor du også kan finde mange andre oplysninger om SU. Du kan også læse lidt om SU i ”Info-hæftet”. Er du berettiget til SU fra august, kan du tidligst søge den 1. juli 2017.
Hvis du er under 20 år og udeboende, er det vigtigt, at du afleverer et særligt skema.

Du kan evt. kontakte skolens SU-medarbejdere, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 

 

 

 

 

Grundforløbet på stx

Med den ny gymnasiereform, der træder i kraft i sommeren 2017, vil der sammenlignet med tidligere være færre studieretninger at vælge i mellem. Det gør det lettere at vælge og overskue mulighederne for dig som elev. Du kan vælge mellem studieretninger inden for hovedområderne naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprogligt-humanistisk og musisk-kreativ. Studieretningerne har en tydelig faglig profil, der giver direkte adgang til uddanneler inden for beslægtede fagområder.

Grundforløbet

I 1.g starter du med et grundforløb, der varer ca. tre måneder og afsluttes den første uge i november. Fagene i grundforløbet er ens for alle grundforløbsklasser. Grundforløbet indeholder et introduktionsforløb, der letter din overgang til gymnasiet. Du vil møde en række af gymnasiets fag og få mulighed for at afprøve forskellige studieretninger, inden du træffer dit endelige studieretningsvalg. Dette valg skal først træffes endeligt den 2. oktober.

Formålet med grundforløbet er bl.a. at forberede skiftet fra folkeskoleelev til gymnasieelev, og du vil stifte bekendtskab med arbejdsmetoder i gymnasiet og en stor del af de fag, der senere vil indgå i studieretninger eller være mulige valgfag.  Der er både enkeltfaglig og flerfaglig undervisning i grundforløbet.

Stx studieretninger 2017

På Holstebro Gymnasium og HF kan du vælge mellem 7 studieretninger. Studieretningerne er grupperet i 4 hovedområder og hver studieretning består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Du skal først træffe valg om studieretning til oktober.

Se oversigt over studieretningerne i vores brochure her.

HF-fagpakker

Fra  august 2017 tilbyder Holstebro Gymnasium og HF 5 forskellige hf-fagpakker, der hver især giver adgang til en lang række af korte og mellemlange videregående uddannelser. En hf-fagpakke består af en række obligatoriske fag, som alle på hf skal have, og to obligatoriske valgfag som bliver særlig for dig og din klasse. Derudover bliver der i løbet af din hf-uddannelse arrangeret en række aktiviteter som sheltertur, ekskursioner og studietur som relaterer sig til den HF-linje, du har valgt.På Holstebro Gymnasium og HF kan du vælge mellem følgende fagpakker som du kan se nedenfor.

Du kan også se et overblik over fagpakkerne her.